TSCONS
0989217790
TSCONS

Văn phòng công ty

Khách hàng: MODERNIZE LTD..
Diện tích: 3500 m2

Mô tả chi tiết dự án

Dự án này phân làm 4 giai đoạn: Khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu... ​

Một số hình ảnh dự án

0989217790
Liên Hệ