TSCONS
0989217790
TSCONS

Nội thất nhà ở cao cấp

Khách hàng: MODERNIZE LTD..
Diện tích: 2000 m2

Thông tin chi tiết:

Dự án này phân làm 4 giai đoạn: Khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu...

Một số hình ảnh dự án

 

0989217790
Liên Hệ