TSCONS
0989217790
TSCONS

Cà phê nông nghiệp

Khách hàng: Cà phê Nông Nghiệp.
Diện tích: 2000 m2

Thông tin chi tiết:

Dự án khởi động tháng 1 năm 2023, hoàn thành tháng 2 năm 2024....

Một số hình ảnh của dự án:

0989217790
Liên Hệ